Lan thanh đạm môi lông – Coelogyne calcicola

Lan thanh đạm môi lông – Coelogyne calcicola sống phụ sinh, thân rễ gãy khúc. Lá hình bầu dục, cụm hoa chùm, mọc ở giữa 2 lá. Hoa lớn dài, cánh môi màu trắng có sọc nâu.

Tên Việt Nam: Lan thanh đạm môi lông (TH), Thanh đạm vôi (PHH).

Tên Latin: Coelogyne calcicola.

Hoa Lan thanh đạm môi lông – Coelogyne calcicola
Hoa Lan thanh đạm môi lông – Coelogyne calcicola

Mô tả:

Lan sống phụ sinh, nhiều bẹ bao kín, thân rễ gãy khúc, củ giả thuôn dài, cao 7cm, rộng 2cm, màu nâu bóng, đỉnh có 2 lá.

Lá hình bầu dục, dài 18 – 22cm, rộng 4,5 – 5,5cm, thuôn, gốc tròn có cuống dài 4cm.

Mô tả Hoa Lan thanh đạm môi lông – Coelogyne calcicola
Mô tả Hoa Lan thanh đạm môi lông – Coelogyne calcicola

Cụm hoa chùm, mọc ở giữa 2 lá, ngắn hơn lá, mang 3 – 5 hoa.

Hoa lớn dài 3 – 5cm, màu ngà, cánh môi màu trắng có sọc nâu, vàng.

Chia 3 thùy, 2 thùy bên rộng răn reo, thùy giữa hình bầu dục có đỉnh xẻ nông, mép phiến có lông tơ mềm.

Phân bố:

Lan thanh đạm môi lông – Coelogyne calcicola mọc chủ yếu ở Đà Lạt (Lâm Đồng) và phân bố ở Mianma, Lào, Trung Quốc.

Lan thanh đạm môi lông – Coelogyne calcicola toàn cảnh cây
Lan thanh đạm môi lông – Coelogyne calcicola toàn cảnh cây

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam-Trần Hợp.


XEM THÊM CÁC LOÀI HOA LAN KHÁC:

Viết một bình luận

0 Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Ghim