Lan Thanh đạm cảnh – Coelogyne sanderae

Lan Thanh đạm cảnh – Coelogyne Sanderae sống phụ sinh. Lá hình giáo nhọn, cụm hoa ở đỉnh củ giả. Hoa lớn màu trắng.

Tên Việt Nam: Lan thanh đạm cảnh.

Tên Latin: Coelogyne sanderae.

Lan Thanh đạm cảnh – Coelogyne sanderae
Lan Thanh đạm cảnh – Coelogyne sanderae

Mô tả:

Lan sống phụ sinh, thân rễ mập có nhiều bẹ, củ giả thuôn chóp, dài 5cm, đỉnh có 2 lá.

Lá hình giáo nhọn, thuôn theo cuống, dài 20cm, rộng 4-5cm, cuống dài 7cm.

Cụm hoa ở đỉnh củ giả, dài 30cm, dạng chùm gãy khúc.

Hoa lớn màu trắng. Cánh môi có 3 thùy, thùy bên thuôn tù, thùy giữa rộng có răng ở mép, có 3 phần phụ nổi rõ, màu trắng có đốm vàng hay cam.

Cánh hoa màu trắng điểm vàng nhẹ ở môi hoa.
Cánh hoa màu trắng điểm vàng nhẹ ở môi hoa.

Phân bố:

Phân bố Lan Thanh đạm cảnh – Coelogyne sanderae
Phân bố Lan Thanh đạm cảnh – Coelogyne sanderae

Cây mọc ở núi Nam Trung bộ (Lâm Đồng, Daklak) và phân bố ở Mianma.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam-Trần Hợp.


XEM THÊM CÁC LOÀI HOA LAN KHÁC:

Viết một bình luận

0 Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Ghim