Lan Lọng Thơm – Bulbophyllum odoratissimum

Lan lọng thơm-Bulbophyllum odoratissimum sống phụ sinh, thân rễ mảnh. Lá có một, dày cứng nổi rõ gân giữa. Cụm hoa mọc ở gốc, hoa rất thơm.

Tên Việt Nam: Lan lọng thơm.

Tên Latin: Bulbophyllum odoratissimum.

Lan Lọng Thơm – Bulbophyllum odoratissimum
Lan Lọng Thơm Bulbophyllum odoratissimum

Mô tả:

Lan sống phụ sinh, thân rễ mảnh, nhẵn, củ giả cao khoảng 2cm, xếp cánh nhau 4cm, dạng thuôn dài, có cạnh nhăn nheo, đỉnh mang 1 lá.

Mô tả Lan Lọng Thơm
Lan lọng thơm hoa nhỏ thành chùm màu vàng trắng

Lá dày cứng nổi rõ gân giữa, dạng thuôn đều cả hai đầu. Cụm hoa mọc ở gốc củ giả, cứng, thẳng, mang hoa, xếp dày đặc ở đỉnh dạng hình cầu, đường kính khoảng 2cm, rất thơm.

Hoa nhỏ có cánh đài, cánh tràng dạng thuôn dài, màu vàng rồi trắng. Cánh môi dày cứng và cong.

Phân bố:

Nguồn gốc xuất xứ của lan lọng thơm
Nguồn gốc xuất xứ của lan lọng thơm

Lan lọng thơm-Bulbophyllum odoratissimum mọc chủ yếu ở Tây Nguyên: Lâm Đồng, Kontum, Gia Lai, và rải rác ở Bắc bộ (theo Petelot) loài này còn phân bố ở Nepal, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc…

Vẻ đẹp lan lọng thơm
Vẻ đẹp lan lọng thơm

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam-Trần Hợp.


XEM THÊM CÁC LOÀI HOA LAN KHÁC:

Viết một bình luận

0 Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Ghim