Lan lọng điểm – Bulbophyllum eberhardtii

Lan lọng điểm-Bulbophyllum eberhardtii sống phụ sinh, thân rễ dày có vảy và đốt. Hoa trắng có đốm màu đỏ.

Tên Việt Nam: Lan lọng điểm

Tên Latin: Bulbophyllum eberhardtii.

Lan lọng điểm Bulbophyllum eberhardtii
Lan lọng điểm Bulbophyllum eberhardtii

Mô tả lan lọng điểm:

Lan sống phụ sinh, thân rễ dày, có vảy và đốt. Củ giả sát nhau, hình cầu thuôn có 5 cạnh, gốc nhiều sợi, đỉnh có 1 lá.

Lá dạng thuôn tròn, dầy. Cụm hoa dạng tán với 15 hoa.

Hoa dạng tán với 15 cánh màu trắng có đốm nhỏ màu đỏ
Hoa dạng tán với 15 cánh màu trắng có đốm nhỏ màu đỏ

Hoa trắng có đốm nhỏ màu đỏ.

Cánh môi dạng lưỡi màu vàng cam.

Phân bố lan lọng điểm:

Phân bố lan lọng điểm
Phân bố lan lọng điểm

Cây mọc rộng rãi từ Bắc vào Nam Trung Bộ và còn phân bố ở Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam-Trần Hợp.


XEM THÊM CÁC LOÀI HOA LAN KHÁC:

Viết một bình luận

0 Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Ghim