Lan Lọng Đẹp – Bulbophyllum pectinatum

Lan lọng đẹp-Bulbophyllum pectinatum sống phụ sinh. Củ giả dạng trứng, đỉnh mang một lá thuôn, tù ở đỉnh. Hoa lớn và đẹp.

Tên Việt Nam: Lan lọng đẹp

Tên Latin: Bulbophyllum pectinatum.

an Lọng Đẹp – Bulbophyllum pectinatum
Lan Lọng Đẹp – Bulbophyllum pectinatum

Mô tả lan lọng đẹp:

Lan sống phụ sinh, thân rễ mềm, nhiều rễ mảnh. Củ giả dạng trứng dài, xếp gần nhau, đỉnh mang một lá.

Lá thuôn, mép hơi lệch, tù ở đỉnh. Một hoa mọc từ gốc củ giả, với nhiều lá bắc màu sặc sỡ.

Mô tả lan lọng đẹp
Mô tả lan lọng đẹp

Hoa lớn, 3-4cm, cánh đài lưng dạng tam giác nổi rõ nhiều gân, cánh đài bên lớn, dạng thuôn.

Cánh môi hình giáo, mép khía răng và có 2 vạch nổi rõ theo chiều dọc.

Phân bố lan lọng đẹp:

Lan lọng đẹp-Bulbophyllum pectinatum mọc chủ yếu ở Bắc Bộ và phân bố ở Mianma, Thái Lan, Trung Quốc,…

Phân bố lan lọng đẹp
Phân bố lan lọng đẹp

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam-Trần Hợp.


XEM THÊM CÁC LOÀI HOA LAN KHÁC:

Viết một bình luận

0 Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Ghim