Lan Lọng Đen – Bulbophyllum nigrescens

Lan lọng đen-Bulbophyllum nigrescens sống phụ sinh, củ giả dạng trứng. Lá thuôn hình dải, từ ở đỉnh. Hoa nhỏ, mọc chúc xuống, màu đỏ sậm ngả đen.

Tên Việt Nam: Lan lọng đen.

Tên Latin: Bulbophyllum nigrescens.

Lan Lọng Đen Bulbophyllum nigrescens
Lan Lọng Đen Bulbophyllum nigrescens

Mô tả Lan Lọng Đen:

Lan sống phụ sinh. Củ giả dạng trứng nhỏ bé, cao 1,5cm xếp sát nhau, đỉnh có 1 lá.

Lá thuôn hình dải, tù ở đỉnh, thuôn ở gốc thành cuống ngắn.

Cánh hoa Lan Lọng Đen nhỏ màu đen có lớp lông mỏng
Cánh hoa Lan Lọng Đen nhỏ màu đen có lớp lông mỏng

Cụm hoa mảnh, dài 30 – 40cm có phấn trắng. Hoa nhỏ xếp đều đặn phía đỉnh, mọc chúc xuống, màu đỏ sậm ngả đen.

Cành đài gần giống nhau, có lông mảnh. Cánh tràng có lông nhiều hơn. Cánh môi dạng lưỡi, cong lên và có lông ở mép.

Phân bố Lan Lọng Đen:

Phân bố Lan Lọng Đen
Nguồn gốc xuất xứ hoa lan lọng đen

Lan lọng đen-Bulbophyllum nigrescens mọc chủ yếu ở Lâm Đồng (Đà Lạt) và phân bố ở Thái Lan.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam-Trần Hợp.


XEM THÊM CÁC LOÀI HOA LAN KHÁC:

Viết một bình luận

0 Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Ghim