News

16401 matilija dr los gatos ca 95030?

You are reading: 16401 matilija dr los gatos ca 95030. This is a hot topic with 202 searches/month. Let's learn more about 16401 matilija dr los gatos ca 95030 in this articles
13

You are reading: “16401 matilija dr los gatos ca 95030”. This is a “hot” topic with 202 searches/month. Let’s orchivi.com learn more about 16401 matilija dr los gatos ca 95030 in this article

Google search results:

16401 Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030 | Zillow

This private estate is located in a highly desirable neighborhood just minutes away from the vibrant downtown areas of Los Gatos and Saratoga. Enjoy charming …. => Read Now

16401 Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030 – Redfin

16401 Matilija Dr is a 12,227 square foot house on a 1.36 acre lot with 5 bedrooms and 7 bathrooms. This home is currently off market – it last sold on …. => Read Now

16401 MATILIJA Dr, SARATOGA, CA 95070 – Redfin

6 beds, 7.5 baths, 14000 sq. ft. house located at 16401 MATILIJA Dr, … of the most highly sought out streets in the Saratoga/Los Gatos (South Bay) area.. => Read Now

16400 Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030 | Redfin

2 beds, 2 baths, 3225 sq. ft. house located at 16400 Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030 sold for $1525000 on Mar 21, 1996. View sales history, tax history, …. => Read Now

16401 MATILIJA DRIVE – NEVIS AND ARDIZZONE TEAM

This private estate is located in a highly desirable neighborhood just minutes away from the vibrant downtown areas of Los Gatos and Saratoga. Enjoy charming …. => Read More

16401 Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030 | realtor.com®

View 76 photos for 16401 Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030, a 5 bed, 8 bath, 12694 Sq. Ft. single family home built in 2005 that was last sold on 02/22/2021.. => Read More

16401 Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030 – Trulia

. => Read More

16401 Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030 – MLS ML81813361

29 Oct 2020Sold – 16401 Matilija Dr, Los Gatos, CA – $12400000. View details, map and photos of this single family property with 5 bedrooms and 8 total …. => Read More

16401 Matilija Dr, Los Gatos – Owner Information, Sales, Taxes

View Property & Ownership Information, property sales history, liens, taxes, zoning…for 16401 Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030 – All property data in one …. => Read More

Similar Meaning: “16401 matilija dr los gatos ca 95030”

Los Gatos 16401 Matilija Dr 16401 MATILIJA Dr Los Gatos Matilija Dr Los Gatos CA 95030 Los Gatos 16401 Matilija Dr Los Gatos CA 95030 16401 Matilija Dr Los Gatos CA 16401 Matilija Dr Los Gatos CA 95030 Matilija Dr LOS GATOS CA 95030 .

Other search quires:

You are reading: 16401 matilija dr los gatos ca 95030 belongs to topic: News. If you love this topic, please share it on facebook to let your friends know.

Other references:

16371 Matilija Dr, LOS GATOS, CA 95030 | MLS# ML81747587

5 beds, 6 baths, 7307 sq. ft. house located at 16371 Matilija Dr, LOS GATOS, CA 95030 sold for $8865000 on Nov 22, 2019. MLS# ML81747587. Epic. Elegant. => Read More

16331 Matilija Dr, LOS GATOS, CA 95030 – Redfin

5 beds, 7.5 baths, 11616 sq. ft. house located at 16331 Matilija Dr, LOS GATOS, CA 95030 sold for $14200000 on May 19, 2021. MLS# ML81833179.. => Read More

16370 MATILIJA Dr, Los Gatos, CA 95030 | MLS# ML80811083

5 beds, 4 baths, 7856 sq. ft. house located at 16370 MATILIJA Dr, Los Gatos, CA 95030 sold for $7200000 on Sep 12, 2008. MLS# ML80811083. => Read More

Who Lives on Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030 – Spokeo

Find out who lives on Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030. Uncover property values, resident history, neighborhood safety score, and more! => Read More

16401 Matilija DR, Los Gatos, CA 95030 | ZeroDown

5 beds, 6.5 baths ∙ 12694 sq. ft. ∙ 16401 Matilija DR, Los Gatos, CA 95030 ∙ Sold for: $10650000 on Nov 6, 2018 ∙ MLS#: ML81719283 ∙ This exquisite Los … => Read More

Same Topic: 16401 matilija dr los gatos ca 95030

16331 Matilija Dr, LOS GATOS, CA 95030 – Redfin

5 beds, 7.5 baths, 11616 sq. ft. house located at 16331 Matilija Dr, LOS GATOS, CA 95030 sold for $14200000 on May 19, 2021. MLS# ML81833179. => Read More

16370 MATILIJA Dr, Los Gatos, CA 95030 | MLS# ML80811083

5 beds, 4 baths, 7856 sq. ft. house located at 16370 MATILIJA Dr, Los Gatos, CA 95030 sold for $7200000 on Sep 12, 2008. MLS# ML80811083. => Read More

Who Lives on Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030 – Spokeo

Find out who lives on Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030. Uncover property values, resident history, neighborhood safety score, and more! => Read More

16401 Matilija DR, Los Gatos, CA 95030 | ZeroDown

5 beds, 6.5 baths ∙ 12694 sq. ft. ∙ 16401 Matilija DR, Los Gatos, CA 95030 ∙ Sold for: $10650000 on Nov 6, 2018 ∙ MLS#: ML81719283 ∙ This exquisite Los … => Read More

=> Read More

=> Read More

=> Read More

=> Read More

=> Read More

All you need to know about: 16401 Matilija Dr, Los Gatos, CA 95030 | Zillow

 • Definition: What is 16401 matilija dr los gatos ca 95030? => Read More
 • Address: 16401 matilija dr los gatos ca 95030, where? => Read More
 • Why: 16401 matilija dr los gatos ca 95030? => Read More
 • When: 16401 matilija dr los gatos ca 95030? => Read More
 • How to do: 16401 matilija dr los gatos ca 95030 => Read More
 • How can: 16401 matilija dr los gatos ca 95030 => Read More
 • 16401 matilija dr los gatos ca 95030, when? => Read More
 • Procedural Instructions: 16401 matilija dr los gatos ca 95030 => Read More
 • How to 16401 matilija dr los gatos ca 95030? => Read More
 • 16401 matilija dr los gatos ca 95030 for how long/ how long does it take? => Read More
 • How often does 16401 matilija dr los gatos ca 95030? => Read More
 • 16401 matilija dr los gatos ca 95030 How much/ how much is it? => Read More
 • 16401 matilija dr los gatos ca 95030 Price/How much does it cost? => Read More
 • 16401 matilija dr los gatos ca 95030 how much interest? => Read More
 • Which: 16401 matilija dr los gatos ca 95030 is better? => Read More
 • 16401 matilija dr los gatos ca 95030 updated (latest/current) today => Read More
 • Information about: 16401 matilija dr los gatos ca 95030. => Read More
 • Example: 16401 matilija dr los gatos ca 95030. => Read More
 • Lookup: 16401 matilija dr los gatos ca 95030. => Read More
 • Profile: 16401 matilija dr los gatos ca 95030. => Read More
 • Job Description: 16401 matilija dr los gatos ca 95030. => Read More
 • Plan:16401 matilija dr los gatos ca 95030. => Read More
 • Code: 16401 matilija dr los gatos ca 95030. => Read More
 • Recruitment Notice: 16401 matilija dr los gatos ca 95030. => Read More
 • Cost: 16401 matilija dr los gatos ca 95030. => Read More

0 ( 0 bình chọn )

orchivi.com

https://orchivi.com
orchivi.com là trang thông tin về sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, và tư vấn đời sống. Khỏe mạnh hơi, tốt lành hơn!

Tòa chung cư Orchivi của Kim Long Ocean
Địa chỉ: Số 4, Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

YÊU THÍCH NHẤT

Chủ đề

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Xem thêm